Sedan år 2003 arrangerar föreningen Imágenes del Sur Film-och Kulturfestivalen Latinamerika i Fokus i Malmö.  Tanken är att visa en annan bild av Latinamerika än den som oftast syns i media och att lyfta fram film som vanligtvis inte kommer till svenska biografer.

Vi visar såväl dokumentär-  som spelfilm och bjuder ofta in filmare att presentera och diskutera kring sina filmer. Vi är särskilt intresserade av att lyfta fram kvinnor som arbetar med film och försöker att lägga ett genuspersektiv på vårt program. Eftersom vi tror att film är ett utmärkt sätt att väcka intresse och engagemang bjuder vi in skolan till gratis skolbio i samarbete med kommuner och/eller andra ideella organisationer.

Har du frågor kring festivalen eller organisationen Imágenes del Sur/Bilder från Söder?

Kontakta oss till festival@imagenes.se