Dokumentär: MAMMA / Mamá

Fredag 27 oktober | 18:15–20:15 
Sal. 3 – PANORA

Med online samtal med regissören
Xun Sero, modererad av Veronica Widén.

MAMMA / MAMÁ
Dokumentär.
Regi: Xun Sero, Mexiko, 2022.
Språk: Spanska och tzotzil, engelsk text.
Längd: 80 min.

”Mamá” är en dialog mellan mor och son som utforskar både vördnaden och våldet som omger modersfiguren. Som tzotzil i Mexiko växte Xun Sero upp mellan helgonet Guadalupes helighet och Moder Jord, men utan far, vilket han anklagade sin mor för. I “Mamá” förs ett samtal om motsägelser, om att känna och erkänna varandra, om reflektioner över det normaliserade våldet och hur det reproduceras.

I samarbete med PANORAMICA – Stockholms Latinamerikanska filmfestival.

Español:

MAMÁ
Documental.
Dirección: Xun Sero, Mexico, 2022.
Idioma: Español y tzotzil, subtítulos en inglés.
Duración: 80 min.

”Mamá” es un diálogo entre madre e hijo que exploran tanto los cuidados como la violencia que rodean el arquetipo de la madre. Como tzotzil en México, Xun Sero creció con el culto a la Virgen de Guadalupe y la reverencia a la Madre Tierra, pero sin padre, por lo cual siempre culpó a su madre.
En ”Mamá”, conduce una conversación profunda sobre contradicciones, sobre conocerse y re-conocerse uno a otro, y reflexionar sobre las violencias normalizadas y cómo se reproducen.

I samarbete med PANORAMICA – Stockholms Latinamerikanska filmfestival.

Trailer: